1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.e.proplastik.lt ar www.proplastik.lt elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Jei Šalys yra sudariusios kitas ir galiojančias prekių pirkimo-pardavimo sutartis (toliau Kitos sutartys), tuomet Šalys pagal pirmumą vadovaujasi Kitomis sutartimis, taip pat ir šių taisyklių punktais, kurie neprieštarauja punktams ir jų prasmei, esantiems Kitose sutartyse.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

 

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

 

 1. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

 

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

 

 1. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.3. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas pasinaudoti negali esant tokioms sąlygoms kaip:

5.3.1. sutartims dėl supakuotų prekių ar jų komplektų, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

5.3.2. sutartims dėl prekių, kurios turi aiškių naudojimo požymių arba yra išoriškai pažeistos;

5.3.3. sutartims dėl prekių, kurios buvo pagamintos, supjaustytos ar kitaip apdirbtos pagal specialius vartotojo nurodymus ir kurios aiškiai pritaikytos konkretaus Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

5.3.4. susitarimas dėl prekių, kurios buvo atpjautos iš standartinės prekės būsenos (pvz.: dalis iš plokštės, dalis iš rulono, dalis iš standartinio komplekto).

5.3.5. sutartims dėl prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

 1. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, minimalaus krepšelio mokestis, prekių atpjovimo mokestis, prekių pakavimo mokestis, jeigu tokie yra taikomi.

 

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

8.2.Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

8.3. Atsiskaityti galima naudojantis ir kitais užsakymo  atsiskaitymo paskyroje nurodytais būdais ir terminais. 

 

 1. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamamasmeniui.
9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
9.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

9.6. Prekes Pirkėjas išsikrauna savo jėgomis, sąskaita ir prisiimdamas visą riziką. Jei Pirkėjui paprašius Pardavėjas padeda išsikrauti prekes, tokiu atveju visą riziką taip pat prisiima Pirkėjas.

9.7. Prekės Pirkėjas gali atsiimti pats savo sąskaita iš Pardavėjo nurodytų atsiėmimo vietų. Atsiėmimo vietos nurodomos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, arba atskiru Šalių susitarimu.

9.8. Prekės laikomos pristatytos tada, kai Pirkėjas išsikrauna Prekes nurodytame pristatymo adrese ar pasikrauna prekes prekių atsiėmimo punkte.

9.9. Kiekvienai prekių pirkimo-pardavimo sutarčiai prekių pristatymo kaina nustatoma atskirai, atsižvelgiant į užsakomų prekių tipą, svorį, tūrį, pristatymo adresą.

9.10. Prekės Pirkėjams iš  Propalstik sandėlių atiduodamos ir pakraunamos nemokamai.

9.11. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris)

9.12. Paprastai prekės iš Propalstik sandėlių atduodamos per 1-2 darbo dienas. Terminas gali keistis dėl sezoniškumo ir užsakymų kiekio.

9.13. Smulkios prekės, kurios gali būti pristatomos skubių siuntų pagalba, paprastai pristatomos per 1-2 darbo dienas nuo atidavimo kurjeriui.

9.14. Prekės, kurios negali būti atiduodamos skubių siuntų tarnybai, yra planuojamos su planiniais vežimais į tam tikrus regionus ir pristatomos paprastai iki 5-10 dienų nuo užsakymo patvirtinimo.

9.15. Visos prekės (išskyrus smulkias) Kauno ir Vilniaus mieste paprastai prisatatomos tą pačią dieną nuo pakrovimo momento kurjeriui.

 

 1. Prekių grąžinimas

10.1.  Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

10.2.7. Taip pat laikantis 5.3. punkte nurodytomis kitomis sąlygomis.
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.     

 

 1. Rinkodara ir informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El.Parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų paskelbimo El. Parduotuvėje momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo El.Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ pateikta forma.

11.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. Duomenų apsauga ir privatumo politika

12.1. Plačiau apie  duomenų apsauga ir privatumo politiką skaitykite: čia.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).