Prekių pristatymo ir prekių grąžinimo taisyklės taip pat nurodytos prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse.

Prekių pristatymas

 Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
 Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
 Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
 Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
 Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

 Prekes Pirkėjas išsikrauna savo jėgomis, sąskaita ir prisiimdamas visą riziką. Jei Pirkėjui paprašius Pardavėjas padeda išsikrauti prekes, tokiu atveju visą riziką taip pat prisiima Pirkėjas.

 Prekes Pirkėjas gali atsiimti pats savo sąskaita iš Pardavėjo nurodytų atsiėmimo vietų. Atsiėmimo vietos nurodomos pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, arba atskiru Šalių susitarimu.

 Prekės laikomos pristatytos tada, kai Pirkėjas išsikrauna Prekes nurodytame pristatymo adrese ar pasikrauna prekes prekių atsiėmimo punkte.

 Kiekvienai prekių pirkimo-pardavimo sutarčiai prekių pristatymo kaina nustatoma atskirai, atsižvelgiant į užsakomų prekių tipą, svorį, tūrį, pristatymo adresą.

 Prekės Pirkėjams iš  Proplastik sandėlių atiduodamos ir pakraunamos nemokamai.

 Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris)

 Paprastai prekės iš Proplastik sandėlių atiduodamos per 1-2 darbo dienas. Terminas gali keistis dėl sezoniškumo ir užsakymų kiekio.

 Smulkios prekės, kurios gali būti pristatomos skubių siuntų pagalba, paprastai pristatomos per 1-2 darbo dienas nuo atidavimo kurjeriui.

 Prekės, kurios negali būti atiduodamos skubių siuntų tarnybai, yra planuojamos su planiniais vežimais į tam tikrus regionus ir pristatomos paprastai iki 5-10 dienų nuo užsakymo patvirtinimo.

 Visos prekės (išskyrus smulkias) Kauno ir Vilniaus mieste paprastai pristatomos tą pačią dieną nuo pakrovimo momento kurjeriui.

 

Prekių grąžinimas

 Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
 Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
 Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

 Taip pat laikantis 5.3. punkte (prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse) nurodytomis kitomis sąlygomis.
 Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
 Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.     

 

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai

      Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

 atitinkamai sumažinti prekės kainą;

 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

 atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;

 vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

 

       Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas. Tais atvejais, kai:

nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai ar pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;

 nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.

   Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas arba pirkimo–pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kt.) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

   Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 4 punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

   Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.

   Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, nepateikia pirkėjui atsakymo arba pirkėjas nesutinka su pardavėjo atsakyme pateiktais argumentais, pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

   Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

   Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė,pirkėjui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė yra faktiškai naudojama ar laikoma.

   Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės
adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje
http://ec.europa.eu/odr/.